18 Oktober 2018

7718272
Google allt bild
Vi är nu på facebook också

    Ditt företags annonsplats

    Som ni kan räkna ut av räknarna är det i nuläget ungefär 3800 per månad som skulle läsa denna annons, det blir ett kontaktpris på ca 1c/st.   Vidare kan Ni ha link till egna sidor från denna, så förstärker det annons värdet oerhört.

    Annons som visas kontinuerligt, storlek (132*60 punkter), Pris 50 €/månad.

    Annons som visas kontinuerligt, storlek (286*60 punkter),
    Pris 80 €/månad.

    Annons som visas slumpmässigt enligt s.k. viktkoefficient,
    storlek (286*60 punkter).
    Prisklasser:
    1= 10 €/månad, 5= 20 €/månad, 10= 30 €/månad.

    För mera information:
    Information <info@tawi.fi>