Inställning av din Netscape Proxy.

Hur du finner Proxies kan var litet olika på olika versioner, så här kan den se ut.
Sök under Alternativ... Nätverksinställningar...
Proxy inställningarna skall vara tomma !