Outlook Express

Starta upp Oulook, välj VERKTYG, KONTON, E-POST

För epost-konto xxxxx@tawi.fi använd som POP3: tawi.fi
För epost-konto xxxxx@pp.tawi.fi använd som POP3: webmail.tawi.fi
Båda använder tawi.fi som SMTP, om du har vår anslutning, annars
använder du Din Internetleverantörs SMTP (SendMailTransferProtocol).SMTP: kan vara:
TAWI; tawi.fi (För både @tawi.fi och @webmail.tawi.fi)
DynamoNet; mail.netikka.fi
Sonera; mail.inet.fi
Övrigt kolla med din Leverantör![Homepage] [Communications] [ComputerParts] [Files] [Users] [Contact]