TAWI Automatik

Välkommen

Välkommen till vår hemsida, vi är ett företag inom elektronikbranchen
med tillverkning och planering av olika elektroniska produkter.

Företaget

Tawi Automatik är ett företag i elektronikbranschen,
grundades 1978 av grundaren Tage Wickman. Från början sysslade vi enbart med automatik för växthus, senare 1991 tillkom underleveranser till sopbilsindustrin och tillverkning av en del andra el-produkter.

News