Nyheter, nya produkter

Pelletsbrännare
Styrenhet för Er som önskar tillverka Er egen pelletsbrännare
Vi förmedlar även en hel del tillbehör som fläktar, motorer för matning mm
LÄS MER!
Litet LARM för pelletsbrännare, fliseldningar mm
Larmet kan övervaka 2 olika kontakter, och du kan styra/kvittera enkelt någonting
via SMS genom att sända dit R1.
6 olika telefonnummer kan programmeras.
Innehåller ackumulator, behövs enbart extern 12V= matning.
READ MORE

TAWI Automatik