Produkter

Vi förmedlar och tillverkar olika larmprodukter,
ljusregulatorer för djurstallar, kameraövervakningar o.d.Sedan 1978 har vi tillverkat olika automatik för växthus
senare år har inte så många tillverkats, utom mest bara
larm i 2 olika former, ett för 3 hus
och en modell för ett hus.


Larm TAWI 305K3, är ett larm för 3 olika temperatur övervakning/avdelningar, används mest i växthus, djurstallar mm. Larm för låg (0-20'C) och hög (20-40'C) temperatur kan ställas olika för varje avdelning. Dessutom kan larm erhållas från 3 olika kontakter (vattennivå, olje- brännarstörning, pumpar o.d.) Mätinstrument, summer och kvitteringsknapp,
När ett larm är kvitterat kan ett nytt larm erhållas fastän det föregående inte ännu är åtgärfat. Utgående kontakt (fristående växel-kontakt) för inkopplande av t.ex. GSM-larm, larmåtergivning i annan
del av fastighet e.d.

TAWI Automatik

Larm-Flash
Larm-Sirener
preview004011.jpg
GSM Larm
Visa produkter: