Larm Produkter


Larm tillverkas i utföranden för 1 eller 3 hus.


Larm TAWI 305K3, är ett larm för 3 olika temperatur övervakning/avdelningar, används mest i växthus, djurstallar mm. Larm för låg (0-20'C) och hög (20-40'C) temperatur kan ställas olika för varje avdelning. Dessutom kan larm erhållas från 3 olika kontakter (vattennivå, olje- brännarstörning, pumpar o.d.) Mätinstrument, summer och kvitteringsknapp,
När ett larm är kvitterat kan ett nytt larm erhållas fastän det föregående inte ännu är åtgärfat. Utgående kontakt (fristående växel-kontakt) för inkopplande av t.ex. GSM-larm, larmåtergivning i annan
del av fastighet e.d.

TAWI Automatik

Larm-Flash
Larm-Sirener
GSM Larm
Visa produkter: