Wickmans Plantskola - Taimisto - Pestfräneogräs / Nenätti rikkaruoho


ymnigt växtsätt - voimakaskasvuinen

miljoner frön - siemeniä miljoonittain

sprider sig också med rötter - leviää myös juurirönsyllä

I våra odlingar förekommer inte det besvärliga Pestfräne-ogräset (Rorippa sylvestris). Vi köper inte heller plantor från besmittade odlingar, ty vi vet att en enda planta kan ödelägga en hel odling på kort tid. Bekämpningsmedel finns som tar död på plantan, men fröna (miljontals frön från en planta per år) ligger kvar och gror så snart de kommer upp till ytan. Grobarheten kan bestå i många år (en del europeiska odlare talar om grobarhet i 40-60 år), varför enda säkra sättet att bli kvitt problemet är att byta jord eller ånga (decinficera) hela odlingen på betryggande djup.

Meidän taimistossamme rikkanenätti (Rorippa sylvestris) eivät esintyy. Emme myöskään välittää taimia saastuneiltä taimistoilta, koska tiedämme että yksi ainoa nenätti-taimi voidaan tuhota laaja viljely lyhyellä ajalla. Torjuntaaine joka tappaa nenätti tosin löytyy, mutta siemenet itää heti kun ne tule pintaan. Itävyys on erinomainen (jotkut eurooppalaiset viljelijät väittää että siemenien itävyys säilyy 40-60 v.) ja ainoa varma tapa päästä eroon rikkanenätti on vaihda mullan tai desinfioida (riitävästi syvään) koko viljely.


Copyright : Wickmans Plantskola - Taimisto, Östanåkersvägen 17, FIN-64230 Närpes.
Tel +358 (0)6-22 41 433, Fax +358 (0)6-22 43 733. E-mail: wiplant@tawi.fi
Alla rättigheter förbehålles. Kaikki oikeudet pidetään. All rights reserved.